Výkupní ceny bylin pro rok 2019

  • Léčivé rostliny, které nejsou uvedeny v tomto seznamu lze vykoupit pouze po dohodě.
  • Uvedené nákupní ceny jsou orientační a mohou se v průběhu roku změnit.
  • Cena za II. jakost je o 20 % až o 40 % nižší než cena za I. jakost.
  • Léčivé rostliny se snažte dodávat průběžně.
  • V případě potřeby vám budou zapůjčeny obaly.
  • Byliny nad Kč 5000 je třeba domluvit telefonicky – tel. 602 692 393.

Rady pro sběrače

Rady pro sběrače

1. Převážnou většinu rostlin sbíráme za pěkného a suchého počasí. Nesbíráme za rosy nebo po dešti, aby nedošlo k zapaření rostlin a jejich následného znehodnocení. U siličnatých drog není vhodná sklizeň za vysokých teplot.
2. Listy otrháváme, popř. sdrhujeme obvykle na začátku kvetení nebo v době tvorby poupat rostliny, kdy mají nejvíce účinných látek.
3. Květy sbíráme celé nebo jen korunní plátky. Květy odštipujeme, odstříháváme, popř. sdrhujeme na počátku nebo v době plného květu, zásadně ne po odkvětu.
4. Nať trháme, odřezáváme, žneme nebo odstříháváme většinou na počátku rozkvětu.
5. Plody a semena sbíráme v době dozrávání nebo v době plné zralosti.
6. Kořeny a oddenky vyrýváme nebo vydloubáváme na jaře nebo na podzim z vlhké země (většinu oplachujeme vodou).
7. Kůru sbíráme na jaře nebo na podzim, nejlépe za vlhkého počasí.
8. Rostliny sbíráme jen v čistých lokalitách. Rostliny zásadně nesbíráme ve velkých městech, v okolí továren, u silnic a jiných znečištěných lokalitách. Nesbíráme rostliny ošetřené chemickými prostředky. Vyhýbáme se sběru v přírodních rezervacích, parcích a jinak chráněných územích. Na soukromých pozemcích sbíráme jen se souhlasem majitele.
9. Nesbíráme poškozené, vybledlé či jinak napadené (choroby, škůdci) části rostlin. Se zvýšenou opatrností sbíráme rostliny jedovaté.
10. Sbíráme vždy jen takové množství, jaké jsme schopni správně usušit. Sušení je nejjednodušší způsob konzervace, odstraňující z rostliny vodu. Zastavuje se enzymatická činnost rostlin. Zabraňuje se kvašení, hnití, zapaření a zplesnivění rostliny.

Správné sušení

1. Sušicí prostor musí být dobře větratelný, nejlépe vyhovují půdy, kolny apod. Nezbytností je odstranění prašnosti a zamezení přístupu domácích zvířat a myší.
2. Sušíme bez přístupu světla na lískách, nerezavějících pletivech, čistých papírech nebo na pevných textilních síťovinách.
3. Vrstva rostlin se liší podle druhů. V zásadě je vždy taková, aby docházelo k dobrému provzdušňování.
4. Důležitým údaje je tzv. sesychací poměr. Ten vyjadřuje poměr váhy určitého množství čerstvé suroviny k váze drogy získané po usušení. Nejnižší sesychací poměr vykazují kůry, udává se sesychací poměr 3:1. Stejný sesychací poměr 3:1 můžeme využít i u kořenů. U natí a listí je sesychací poměr 4:1 až 6:1, u květů 6:1 až 8:1. Nejvyšší sesychací poměr je u plodů, a to 8:1 až 10:1.

Výkupní místo

Pouze provozovna FYTONAP s.r.o. , 394 01 Rynárec 26
středa 7:00 – 15:00 hodin
Informace na telefonu 602 692 393.

mail: fytonap@fytonap.cz

telefon 602 292 393